effect van een diastase op moeders

Weer een interessant wetenschappelijk artikel over diastase problematiek.

Bij bijna alle vrouwen wijken de rechte buikspieren (diastase) na de zwangerschap. Bij ongeveer 40% is dit een half jaar postpartum nog het geval, bij sommigen nog jaren daarna.

In het onderzoek werden tijdens individuele interviews drie vragen gesteld: hoe ervaren zij hun lichaam -met name hun buik- postpartum; hoe ervaren ze de relatie tussen de diastase en hun mogelijkheden; hoe ervoeren ze de behandeling en benadering van hun zorgverlener?

Uit de analyse komen vier categorieën: de lichaamsfunctie en -mogelijkheden zijn veranderd; het lichaam is niet meer wat het was; de omgeving heeft een weinig begripvolle attitude; zoeken naar inzicht en strategie in omgang met diastase.

Meerdere ervaren ongemak in hun dagelijks leven, (bekken)pijn en moeite met aanspannen waardoor hun lichaam instabiel voelt. Veel vrouwen ervaren teleurstelling, voelen zich niet meer sterk, missen vertrouwen in hun lichaam en ervaren schaamte over hun uiterlijk met voor sommigen negatieve impact op zelfwaardering, zelfbeeld en aantrekkelijk voelen.

De meesten ervaren dat de zorgverlener nauwelijks kennis heeft van of interesse heeft voor het probleem. Hun partner accepteert doorgaans hun verandering, maar begrijpt hun (negatieve)ervaring niet. De vrouwen missen -onderbouwde- informatie, wat resulteert in angst voor en vermijding van beweging.

De onderzoekers concluderen dat diastase een complex probleem is, waarover informatie ontbreekt en dat vrouwen op meerdere manieren beïnvloedt.

Laat je checken door een fysiotherapeut gespecialiseerd in diastase problematiek.
Meer info over de behandeling hier van of het echo onderzoek bij diastase problemen vind je op www.vrouwenfysiotherapiemeppel.nl

https://www.researchgate.net/publication/346536470_Women’s_experiences_of_living_with_increased_inter-recti_distance_after_childbirth_an_interview_study

bron: kennispoort-verloskunde