Betalingsvoorwaarden:

● De betalingsvoorwaarden en het praktijkregelement  maken onderdeel uit van de    behandelingsovereenkomst tussen U als cliënt en de Fysio Toet. Deze gaat in op het moment van de behandelingsafspraak.

● Het is de verantwoording om van de cliënt om te controleren in hoeverre uw zorgverzekering de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. Wanneer Fysio Toet de behandelingen niet kan declareren bij de zorgverzekering, dient de nota door de cliënt zelf voldaan te worden.

● Wanneer de cliënt niet op de gemaakte afspraak verschijnt, wordt de behandeling volledig in rekening gebracht.

● De factuur van Fysio Toet dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

● Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

● Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Fysio Toet gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €25,00 alles exclusief omzetbelasting

Klachtenbehandeling

● Bij Fysio Toet proberen we u zo goed en deskundig mogelijk te behandelen. Heeft u toch een    klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.

● Wanneer u een klacht heeft bespreekt u dit met uw fysiotherapeut. Voor ons is het belangrijk dat we de klacht goed helder krijgen en samen met u tot een oplossing komen naar ieders    tevredenheid. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

● Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht    kunt:

1. De Klachtencommissie van het KNGF

2. De Commissie van Toezicht van het KNGF

3. Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Voorwaarden ZwangerFit

*Kleine lettertjes:

 1. Strippenkaarten zijn 6 maanden ( vanaf de eerste startdatum) geldig voor zowel zwangerfit als mamafit

 2. De strippenkaart en/of losse les is niet overdraagbaar aan derden. Deze strippenkaart is persoonsgebonden, schrijf daarom altijd je naam en datum op de strippenkaart.

 3. De trainingen vervallen in principe alleen op officiële feestdagen en 2 weken in de zomer.

 4. De prijzen zijn incl. BTW

 5. Je inschrijving is voltooid wanneer je een ontvangstbevestiging hebt gekregen van je intakeformulier.

 6. YVLO-ZwangerFit® is een door de meeste zorgverzekeraars erkende zwangerschapscursus en wordt dan ook vaak (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kijk dit -om verrassingen te voorkomen- echter altijd zelf vooraf even na in je polis!

  Je eerste les krijg je een factuur van het bedrag dat je betaald hebt. Deze kun je insturen naar je zorgverzekeraar. Ook van de coachingles ontvang je een factuur die je kunt indienen.

 7. Wijzigingen voorbehouden. De deelnemers zullen daarvan echter altijd tijdig op de hoogte worden gesteld.

 8. cursussen/zwangerfit kunnen alleen door gaan bij minimaal 4 deelnemers

 9.  Het volledige cursusbedrag dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les

 10. Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

 11. Fysiotherapiepraktijk Toet  is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is, of verband houdt met deelname aan de groepscursus ZwangerFit

 12. Wanneer je niet komt zonder afmelding ( 24 uur van te voren) telt de les door op je rittenkaart.

 13. In de oefenruimte dien je te allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van  sportschoenen  en het gebruik van een handdoek is verplicht.

Maak direct een afspraak
Opbouwen training en oefeningen na je bevalling 1.0Je bent net moeder, altijd lekker sportief geweest, en nu wil je na een aantal weken weer lekker starten.
Geen pijntjes, geen urine verlies, en je voelt je weer helemaal het vrouwtje.Dus ga je natuurlijk weer van start. In september staan alle acties van de sportscholen weer vol aan, dus kan je ook nog eens met een flinke korting ergens beginnen.
En natuurlijk vertel je er wel bij dat je 2 maanden geleden bevallen bent!Welk antwoord zal je vaak te horen krijgen:
‘kijk maar hoe het gaat, en begin maar rustig aan’Maar wat is rustig aan, en welke oefeningen zijn nou wel goed en welke niet? Je laat je natuurlijk niet kennen, want je ziet veel meer dames die de oefeningen doen, dus je gaat er gewoon voor alle 100% voor. ———————————————— Helaas is geen moeder(lijf) gelijk, dus kan je niet verwachten dat ik nu een schema uit mijn mouw schud en hier je die post. Er zijn veel dingen waar je op moet letten als je oefeningen gaat doen.In de les hou ik me vast aan deze 4 pijlers ( KAVA) :K: kijken :Als je de oefening doet, kijk mee in de spiegel. De techniek en je houding zijn heel belangrijk binnen een oefening. Klachten ontstaan doordat je de oefening niet goed uitvoert. Kijk ook naar je buik: ontstaat er een tuut/geul ( zie vorige blog over diastase) dan pas je de ademhaling en de oefening aan.A: ademhalen:Adem in als je loslaat, zet je ribben en je buik uit, laat je bekkenbodem los.
Adem uit als je kracht zet , zorg er voor dat je ribben zakken, en span je bekkenbodem en diepe dwarse buikspieren aan.V : voelen :Voel ik dat mijn ademhaling goed blijft lopen tijdens de ademhaling? Voel ik dat er geen druk op mijn bekkenbodem opbouw? Zie ik dat mijn buik niet gaat ‘tuuten/geulen’? A: aanpassen:Pas je oefening aan! Ga nooit door als bovenstaande niet lukt.
Maak de oefeningen lichter of neem bovenstaande stappen nogmaals goed door.
Opbouwen training en oefeningen na je bevalling 1.0Je bent net moeder, altijd lekker sportief geweest, en nu wil je na een aantal weken weer lekker starten. Geen pijntjes, geen urine verlies, en je voelt je weer helemaal het vrouwtje.Dus ga je natuurlijk weer van start. In september staan alle acties van de sportscholen weer vol aan, dus kan je ook nog eens met een flinke korting ergens beginnen. En natuurlijk vertel je er wel bij dat je 2 maanden geleden bevallen bent!Welk antwoord zal je vaak te horen krijgen: ‘kijk maar hoe het gaat, en begin maar rustig aan’Maar wat is rustig aan, en welke oefeningen zijn nou wel goed en welke niet? Je laat je natuurlijk niet kennen, want je ziet veel meer dames die de oefeningen doen, dus je gaat er gewoon voor alle 100% voor. ———————————————— Helaas is geen moeder(lijf) gelijk, dus kan je niet verwachten dat ik nu een schema uit mijn mouw schud en hier je die post. Er zijn veel dingen waar je op moet letten als je oefeningen gaat doen.In de les hou ik me vast aan deze 4 pijlers ( KAVA) :K: kijken :Als je de oefening doet, kijk mee in de spiegel. De techniek en je houding zijn heel belangrijk binnen een oefening. Klachten ontstaan doordat je de oefening niet goed uitvoert. Kijk ook naar je buik: ontstaat er een tuut/geul ( zie vorige blog over diastase) dan pas je de ademhaling en de oefening aan.A: ademhalen:Adem in als je loslaat, zet je ribben en je buik uit, laat je bekkenbodem los. Adem uit als je kracht zet , zorg er voor dat je ribben zakken, en span je bekkenbodem en diepe dwarse buikspieren aan.V : voelen :Voel ik dat mijn ademhaling goed blijft lopen tijdens de ademhaling? Voel ik dat er geen druk op mijn bekkenbodem opbouw? Zie ik dat mijn buik niet gaat ‘tuuten/geulen’? A: aanpassen:Pas je oefening aan! Ga nooit door als bovenstaande niet lukt. Maak de oefeningen lichter of neem bovenstaande stappen nogmaals goed door.