Huisregels:

● Wij vragen u uit het oogpunt van hygiëne en comfort bij iedere behandeling een badhanddoek mee te nemen.

● Cliënten en fysiotherapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. In het praktijkpand is het niet toegestaan om te roken

● We vragen u om uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandeling.

● Het is de verantwoording om van de cliënt om te controleren in hoeverre uw zorgverzekering de fysiotherapeutische behandelingen vergoedt. Er wordt dan ook aangeraden om dit van te voren te controleren zodat u niet voor verassingen komt te staan.

● In de wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, is vastgelegd dat de zorgaanbieders het bsn-nummer moeten gebruiken in hun administratie en dit moeten controleren. Daarom  wordt er bij de eerste afspraak gevraagd om een geldig legitimatiebewijs en de zorgpas.

● Fysio Toet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cliënten in of rondom onze praktijkruimte

● Fysio Toet streeft ernaar om de behandeling op het geplande tijdstip te starten. Mocht de behandeling meer dan 10 minuten afwijken van het geplande tijdstip wordt u hier z.s.m. van op    de hoogte gesteld.

● Mocht u door een behandeling gebruik maken van de fitnessruimte dan verzoeken we u vriendelijk om gebruik te maken van binnenschoenen en gepaste (sport)kleding.

● Wij verzoeken u op de afgesproken tijd van de behandeling aanwezig te zijn. Mocht u verhinderd zijn dan dient u dit tenminste 24 uur voor de afspraak te melden. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt om de behandeling in rekening te brengen

● Vraag de therapeut uw volgende afspraak op het gegeven afsprakenkaartje te noteren. Dit voorkomt misverstanden en onnodige telefoontjes die de behandelingen onderbreken.

● Fysio Toet aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Privacyreglement

● Fysio Toet houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze medische en administratieve registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel    van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

● Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een    privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

● Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

● Omdat Fysio Toet kwaliteit van verslaglegging periodiek door een externe instantie laten controleren, zou uw dossier hierbij ook ingezien kunnen worden. Hiervoor vragen wij apart uw toestemming.

● U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

● Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

● Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

 

 

 

Maak direct een afspraak
Opbouwen training en oefeningen na je bevalling 1.0Je bent net moeder, altijd lekker sportief geweest, en nu wil je na een aantal weken weer lekker starten.
Geen pijntjes, geen urine verlies, en je voelt je weer helemaal het vrouwtje.Dus ga je natuurlijk weer van start. In september staan alle acties van de sportscholen weer vol aan, dus kan je ook nog eens met een flinke korting ergens beginnen.
En natuurlijk vertel je er wel bij dat je 2 maanden geleden bevallen bent!Welk antwoord zal je vaak te horen krijgen:
‘kijk maar hoe het gaat, en begin maar rustig aan’Maar wat is rustig aan, en welke oefeningen zijn nou wel goed en welke niet? Je laat je natuurlijk niet kennen, want je ziet veel meer dames die de oefeningen doen, dus je gaat er gewoon voor alle 100% voor. ———————————————— Helaas is geen moeder(lijf) gelijk, dus kan je niet verwachten dat ik nu een schema uit mijn mouw schud en hier je die post. Er zijn veel dingen waar je op moet letten als je oefeningen gaat doen.In de les hou ik me vast aan deze 4 pijlers ( KAVA) :K: kijken :Als je de oefening doet, kijk mee in de spiegel. De techniek en je houding zijn heel belangrijk binnen een oefening. Klachten ontstaan doordat je de oefening niet goed uitvoert. Kijk ook naar je buik: ontstaat er een tuut/geul ( zie vorige blog over diastase) dan pas je de ademhaling en de oefening aan.A: ademhalen:Adem in als je loslaat, zet je ribben en je buik uit, laat je bekkenbodem los.
Adem uit als je kracht zet , zorg er voor dat je ribben zakken, en span je bekkenbodem en diepe dwarse buikspieren aan.V : voelen :Voel ik dat mijn ademhaling goed blijft lopen tijdens de ademhaling? Voel ik dat er geen druk op mijn bekkenbodem opbouw? Zie ik dat mijn buik niet gaat ‘tuuten/geulen’? A: aanpassen:Pas je oefening aan! Ga nooit door als bovenstaande niet lukt.
Maak de oefeningen lichter of neem bovenstaande stappen nogmaals goed door.
Opbouwen training en oefeningen na je bevalling 1.0Je bent net moeder, altijd lekker sportief geweest, en nu wil je na een aantal weken weer lekker starten. Geen pijntjes, geen urine verlies, en je voelt je weer helemaal het vrouwtje.Dus ga je natuurlijk weer van start. In september staan alle acties van de sportscholen weer vol aan, dus kan je ook nog eens met een flinke korting ergens beginnen. En natuurlijk vertel je er wel bij dat je 2 maanden geleden bevallen bent!Welk antwoord zal je vaak te horen krijgen: ‘kijk maar hoe het gaat, en begin maar rustig aan’Maar wat is rustig aan, en welke oefeningen zijn nou wel goed en welke niet? Je laat je natuurlijk niet kennen, want je ziet veel meer dames die de oefeningen doen, dus je gaat er gewoon voor alle 100% voor. ———————————————— Helaas is geen moeder(lijf) gelijk, dus kan je niet verwachten dat ik nu een schema uit mijn mouw schud en hier je die post. Er zijn veel dingen waar je op moet letten als je oefeningen gaat doen.In de les hou ik me vast aan deze 4 pijlers ( KAVA) :K: kijken :Als je de oefening doet, kijk mee in de spiegel. De techniek en je houding zijn heel belangrijk binnen een oefening. Klachten ontstaan doordat je de oefening niet goed uitvoert. Kijk ook naar je buik: ontstaat er een tuut/geul ( zie vorige blog over diastase) dan pas je de ademhaling en de oefening aan.A: ademhalen:Adem in als je loslaat, zet je ribben en je buik uit, laat je bekkenbodem los. Adem uit als je kracht zet , zorg er voor dat je ribben zakken, en span je bekkenbodem en diepe dwarse buikspieren aan.V : voelen :Voel ik dat mijn ademhaling goed blijft lopen tijdens de ademhaling? Voel ik dat er geen druk op mijn bekkenbodem opbouw? Zie ik dat mijn buik niet gaat ‘tuuten/geulen’? A: aanpassen:Pas je oefening aan! Ga nooit door als bovenstaande niet lukt. Maak de oefeningen lichter of neem bovenstaande stappen nogmaals goed door.